22°C

Политика за настаняване

1.УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резерваци за хотел “Aквамарин” бихте могли да направите по един от следните начини:

пишете ни на e-mail: reservation@aquamarine-kranevo.com.
пратете запитване от формата за контакт на нашия сайт;
обадете се на телефон: +359 878 353 432;
заповядайте на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата посочени в заявката за резервация, базата на изхранване и дължимата сума.

1.4. По преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да преведете преди настаняването в размер на до 30 (тридесет) % от общата сума по резервацията. Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 7 (седем) работни дни след изпращането на нашия email (освен ако между страните, не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

1.5. При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна, но се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за получено плащане по email.

1.6. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направената резервация.

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ

2.1. Анулация на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

пишете ни на e-mail: reservation@aquamarine-kranevo.com
уведомете ни от формата за контакт на нашия сайт.

2.2. При анулация на потвърдена резервация до 7 (седем) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

2.3. При анулация на резервацията 7 (седем дни),  дължите неустойка в размер на 30% (тридесет) от общата сума платена като депозит.

2.4. При анулация на резервацията в срок по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена

предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се също счита за анулирана. 

2.5. Извора ООД си запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини.

В тези случаи хотелиерът:

Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.
УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване всеки ден след 15:00 ч.
Освобождаване на стаите до 12:00 ч.

3.2. При по-късно освобождаване на стаята, след предварително запитване се доплаща такса в размер на 50 (петдесет) лева.

3.3. Домашни любимци не се настаняват.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма.

НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
В брой в хотела
С карта
по банков път

Банкова сметка на ХОТЕЛИЕРА в BGN:
ИЗВОРА ООД
Булстат/ЕИК:    124622054
BIC:        BPBIBGSF
IBAN:        BG47 BPBI 7938 1056 8672 04
ВАЛУТА:     BGN

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1 Извора ООД поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

5.2.Извора ООД се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

5.3.Извора ООД не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

5.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

5.5. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

5.6. Всички цени, обявени в сайта на Извора ООД, както и в e-mail съобщенията на хотела, изпратени до клиента, са в български лева с включен ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

5.7. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела.

5.8. Хотелът не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, съхранявани извън персоналния сейф в тях, ресторанта, както и за щети, причинени от трети лица.

5.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

5.10. В стаите на Извора ООД  не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът  запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 300 лв.

5.11. Клиентите, ползващи услугите на Извора ООД следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на Извора ООД.

5.12 Извора ООД си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

5.13. Когато клиент направи резервация, се счита, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното плащане се счита за приемане на Общите условия за пребиваване в хотела.

5.14. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност и възникнали във връзка с използването на сайта www.aquamarine-kranevo.com, в сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.

Подарете си една незабравима почивка в най-новия ни бутиков хотел, позициониран на първа линия на прекрасния плаж в к.к. Кранево.

Резервирай!

Ранно записване до 30.04

за настаняване в периода 07.05 - 19.06.24г.

20% намаление

РАННО ЗАПИСВАНЕ
Call Now Button